March 21, 2018
You can use WP menu builder to build menus

Απορρίπτουν τη διαμεσολάβηση με τον TAP οι αγρότες της Καβάλας μέχρι να αποφασίσει το ΣτΕ

Mar 8, 2018 0

αγωγός_TAP

Υποχρεωμένοι να απόσχουν από κάθε παράλληλη συζήτηση επίτευξης συμφωνίας δηλώνουν τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας οι οποίοι διαβιούν και εργάζονται στα Τενάγη των Φιλίππων, απαντώντας στο αίτημα της κοινοπραξίας κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου TAP, να διεξαχθεί διαμεσολάβηση, προκειμένου να βρεθεί λύση στις ενστάσεις των πρώτων, κυρίως στο θέμα της όδευσης του αγωγού.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΣΚ, την ώρα που εκκρεμεί η εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης των περιβαλλοντικών όρων του TAP στο ΣτΕ, “είμαστε υποχρεωμένοι όπως απόσχουμε από έτερες παράλληλες και δη επιγενόμενες των ανωτέρω διαδικασίες, σεβόμενοι την Ελληνική Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις αυτής”.

Επιπροσθέτως, ο ΑΣΚ, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός πως “παρά το ότι στην επίδικο διαφορά ο άμεσα εμπλεκόμενος είναι ο Δήμος Καβάλας, η πρόσκλησή σας για τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης απευθύνεται σε εμάς, ήτοι τον Αγροτικό Σύλλογο Καβάλας, καθώς και τη Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών Καβάλας, παρακαμπτομένου του Δήμου Καβάλας και του θεσμικού του ρόλου”.

Κύριο αίτημα των αγροτών του ΑΣΚ παραμένει η αλλαγή της όδευσης του αγωγού, κάτι το οποίο επαναλαμβάνουν στη σημερινή ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΑΣΚ έχει ως εξής:

“Σε απάντηση του με αρ. πρωτ.LT-TAPGR-GRSK-00438/22.02.2018 εγγράφου σας για διεξαγωγή διαμεσολάβησης που αποστείλατε στο Σύλλογό μας και έπειτα από αναλυτική ενημέρωση που είχαμε από τον νομικό χειριστή του συνόλου της υπόθεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Δικηγόρο κ.Χρυσόστομο Βελάκη, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Με δεδομένη την ύπαρξη εκκρεμούς δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης εκ μέρους του Δήμου Καβάλας και των εκεί αιτούντων φυσικών προσώπων – κατοίκων Ν. Καβάλας της από 13.11.2014 αίτησης για την ακύρωση υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 174848/12-09-2014 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) & Συνοδευτικές Εγκαταστάσεις – Ελληνικό Τμήμα», η οποία ήδη συζητήθηκε ενώπιον του Ε’ Τμήματος αυτού κατά τη δικάσιμο της 7ης.02.2018 και επί της οποίας αναμένεται η έκδοση απόφασης, είμαστε υποχρεωμένοι όπως απόσχουμε από έτερες παράλληλες και δη επιγενόμενες των ανωτέρω διαδικασίες, σεβόμενοι την Ελληνική Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις αυτής, η οποία έχει ήδη επιληφθεί.

Πλέον τούτων, επισημαίνουμε ότι αλγεινή εντύπωση μας προκαλεί το γεγονός ότι παρά το ότι στην επίδικο διαφορά ο άμεσα εμπλεκόμενος είναι ο Δήμος Καβάλας, η πρόσκλησή σας για τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης απευθύνεται σε εμάς, ήτοι τον Αγροτικό Σύλλογο Καβάλας, καθώς και τη Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών Καβάλας, παρακαμπτομένου του Δήμου Καβάλας και του θεσμικού του ρόλου. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνουμε ότι η διαμεσολάβηση, την οποία αιτείσθε, κείται εκτός του πλαισίου του νόμου και των ρυθμίσεων αυτού σχετικά με το θεσμό της διαμεσολάβησης και ως εκ τούτου όχι απλώς δεν έχει καμία ισχύ, αλλά μόνο σύγχυση θα προκαλέσει στους πολίτες και φορείς της Καβάλας και παρέλκυση της οριστικής λύσης του ζητήματος. 

Εμμένοντας στις θέσεις μας, οι οποίες επανειλημμένα σας έχουν διατυπωθεί και οι οποίες δεν αποτελούν απλά «ανησυχίες» μας, όπως εσφαλμένα τις χαρακτηρίζετε στο ως άνω έγγραφό σας σε μια προσπάθεια υποβάθμισης αυτών, αλλά υπαρκτοί και βάσιμοι κίνδυνοι για τους λόγους που σας έχουν εκτεθεί και τους οποίους γνωρίζετε, σας καλούμε να προβείτε στην αλλαγή της συγκεκριμένης όδευσης, όπως σας έχει υποδειχθεί επανειλημμένα τόσο από το Δήμο όσο και από τον Αγροτικό Σύλλογο Καβάλας”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται πως στις 23/2/2018, η διοίκηση της κοινοπραξίας η οποία κατασκευάζει τον αγωγό TAP, απέστειλε πρόσκληση για διαμεσολάβηση στους αγρότες οι οποίοι ανθίστανται στην κατασκευή του, τουλάχιστον με τους ισχύοντες όρους.

Στο κείμενο της 23ης Φεβρουαρίου, η κοινοπραξία ανακοίνωνε πως ο “TAP έχει αναλάβει για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που έχουν εκφραστεί σχετικά με την εγκεκριμένη όδευση του αγωγού στη θέση Τενάγη Φιλίππων Καβάλας και τις σύννομες κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή” με αποτέλεσμα να απευθύνει πρόσκληση σε διαμεσολάβηση.

Παρακάτω, η κοινοπραξία υπενθύμιζε πως “τα έργα κατασκευής κατά μήκος της όδευσης του ΤΑΡ προχωρούν κανονικά, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τα 2/3 της κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων και 40 χλμ από τα 51 χλμ που διέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του TAP:

“Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που ο ΤΑΡ έχει αναλάβει για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που έχουν εκφραστεί σχετικά με την εγκεκριμένη όδευση του αγωγού στη θέση Τενάγη Φιλίππων Καβάλας και τις σύννομες κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή, το ελληνικό γραφείο του ΤΑΡ απέστειλε πρόσκληση διεξαγωγής συν-διαμεσολάβησης προς τον Αγροτικό Σύλλογο Καβάλας και τη Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών Καβάλας.

Ο ΤΑΡ προτείνει τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης, όπως προβλέπεται από το νόμο, με τη συμβολή ανεξάρτητων, διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών που θα αναλάβουν να διεξαγάγουν τη διαδικασία για να βοηθήσουν τα δύο μέρη να διευθετήσουν τις μεταξύ τους διαφωνίες, ώστε να επιτραπεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων. Η διαμεσολάβηση αποτελεί μια σύντομη και απλή διαδικασία, που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε παρόμοιες περιπτώσεις, στην οποία κάθε μέρος καλείται να παρουσιάσει τη θέση του.

Ο TAP έχει οργανώσει πληθώρα συναντήσεων με φορείς των Τεναγών, τόσο κατά τη φάση διαβούλευσης της ΜΠΚΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων), όσο και κατά την περίοδο της κατασκευής του έργου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο κατά τους τελευταίους 5 μήνες ο ΤΑΡ έχει συμμετάσχει ενεργά σε περισσότερες από 130 συναντήσεις για το συγκεκριμένο θέμα με φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Συνολικά, τα έργα κατασκευής κατά μήκος της όδευσης του ΤΑΡ προχωρούν κανονικά, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τα 2/3 της κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων και 40 χλμ από τα 51 χλμ που διέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Συγκεκριμένα, έχει διανοιχθεί η Ζώνη Εργασίας σε περισσότερα από 530 από τα συνολικά 550 χλμ που είναι η συνολική όδευση του αγωγού επί ελληνικού εδάφους. Παράλληλα, περισσότερα από 280 χλμ γης βρίσκονται στη φάση της σταδιακής αποκατάστασης, ενώ έχουν υπογραφεί τα πρώτα Πρωτόκολλα Εξόδου που σηματοδοτούν την επιστροφή της γης στους ιδιοκτήτες και χρήστες της για την επανέναρξη των αγροτικών τους εργασιών.”, έγραφε η ανακοίνωση της κοινοπραξίας.

Read More

Γ. Λίλτσης: “Μητροπολιτικό σκουπιδότοπος το στρατόπεδο Παύλου Μελά”

Mar 8, 2018 0

Αυτοψία_πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά (1)

Με τη φράση «Μητροπολιτικός… σκουπιδότοπος Παύλου Μελά!» συνοψίζει την κατάσταση η οποία επικρατεί στο υπό ανάπλαση στρατόπεδο “Παύλος Μελάς” το ομώνυμου δήμου ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης με την παράταξη «αναΤΡΟΠΗ Παύλου Μελά» Γιώργος Λίλτσης.

Μετά από αυτοψία την οποία πραγματοποίησε σήμερα, 8/3, ο κ. Λίλτσης «Στον χώρο κυριαρχούν τα μπάζα και τα σκουπίδια για τα οποία είναι υπεύθυνη η ίδια η διοίκηση του δήμου, αφού όπως ο δήμαρχος έχει παραδεχτεί τα εναποθέτει εκεί» σχολίασε.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της «αναΤΡΟΠΗΣ» η εικόνα εντός του πρώην στρατοπέδου είναι αποκαρδιωτική. «Καναπέδες, χαλιά, κλαδιά δέντρων, πολυθρόνες, τηλεοράσεις ακόμα και τη στέγη της εξέδρας από την πλατεία της Άνω Ηλιούπολης μπορεί να βρει κάποιος εάν κάνει μια βόλτα στο χώρο. Όπως πρόσφατα μάλιστα παραδέχτηκε ο δήμαρχος εκτός από πολίτες και οι υπηρεσίες του δήμου ξεφορτώνουν άχρηστα και ογκώδη αντικείμενα εντός του πρώην στρατοπέδου» υπογράμμισε ο κ. Λίλτσης.

Αυτοψία_πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά (2) 

«Υπενθυμίζουμε στον δήμαρχο ότι το πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας αλλά και των διοικήσεων του δήμου είναι η μετατροπή του σε Μητροπολιτικό Πάρκο και   «πνεύμονα» Πρασίνου που θα αποτελέσει το νέο σημείο συνάντησης και ψυχαγωγίας μικρών και μεγάλων στη Θεσσαλονίκη,  και όχι η κατάληξή του σε σύγχρονη χωματερή. 

Καλούμε το δήμαρχο να βάλει ένα φρένο στις υπηρεσίες που ρυπαίνουν το σημείο, να καθαρίσει το πρώην στρατόπεδο και να απομακρύνει όλα τα αντικείμενα που αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία» κατέληξε ο κ. Λίλτσης.

Αυτοψία_πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά (3)

Read More

Κα. Μαρία (καταγγέλλουσα αστυνομικής βίας): “Οι επικεφαλής των αστυνομικών με χτύπησαν στα πλευρά και στη μέση”

Mar 8, 2018 0

πλειστηριασμοί258

Άσκηση αστυνομικής βίας σε βάρος της καταγγέλλει μέσω του Alpha 96,5 η κα. Μαρία, η οποία διαδήλωσε χθες, 7/3, κατά του πλειστηριασμού δύο ακινήτων στην οδό Ίωνος Δραγούμη στο πλαίσιο της κινητοποίησης του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της οποία σημειώθηκαν συμπλοκές αστυνομικών και διαδηλωτών στην είσοδο του κτηρίου όπου στεγάζεται το συμβολαιογραφικό γραφείο που εκτέλεσε τους συγκεκριμένους πλειστηριασμούς. 

Όπως περιγράφει η κα. Μαρία “με τη δεύτερη συμπλοκή κι ενώ οι αστυνομικοί χτυπούσαν βίαια τους φοιτητές, οι οποίοι μπήκαν στην πρώτη γραμμή κάποιος φοιτητής έβγαλε το κράνος ενός αστυνομικού, το πέταξε. Εγώ ήμουν πιο πίσω από τη συμπλοκή, έπεσε στα πόδια μου, έσκυψα να το πάρω και αυτόματα οι δύο επικεφαλής των αστυνομικών, έπεσαν επάνω μου. Ο ένας με τον αγκώνα του με χτύπησε στα πλευρά και ο άλλος με χτύπησε στη μέση.”

Μετά “έπεσε με φόρα ένας άλλος με πολιτικά επάνω μου, ο οποίος με χτύπησε στο στήθος. Αυτός μου άρπαξε το κράνος απ’ τα χέρια λέγοντας ότι δεν πρέπει να το ‘χω” και ακολούθως “ένας επικεφαλής φώναξε αφού σε κατάλαβαν, τώρα φύγε και έφυγε τρέχοντας παραδίδοντας το κράνος σ’ αυτούς”, δηλώνει η διαδηλώτρια.

Η κα. Μαρία τονίζει επίσης πως “ζήτησα επανειλημμένα τα ονόματά τους. Ο ένας έδωσε όνομα, ο άλλος δεν έδωσε” και μάλιστα “κανένας” δεν αποδέχθηκε ότι χτύπησε την καταγγέλλουσα αν και το συμβάν καταγράφηκε από φωτογραφικούς και τηλεοπτικούς φακούς.

Κίνητρο για την ίδια προκειμένου να συμμετέχει χθες στη διαδήλωση μαζί με τον σύζυγό της, αποτέλεσε το γεγονός πως “μας έχουν κατασχέσει το σπίτι και το εμπορικό” κατάστημα το οποίο διατηρούσαν και έχασαν σε πλειστηριασμό. “Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει τον κόσμο και οι αστυνομικοί θέλουν να αποτραβήξουν την ουρά τους απ΄όλα αυτά που γίνονται και δεν βοηθάν τον κόσμο γιατί απ’ τον κόσμο πληρώνονται οι αστυνομικοί, θα ήθελα τα μέσα ενημέρωσης να παίξουν τον ρόλο για τον οποίο υπάρχουνε”, καταθέτει ως έκκληση η κα. Μαρία.

 

      Ακούστε ΕΔΩ
Read More

Τρ. Μηταφίδης: “Δεν θα ‘πρεπε να τεθεί σε πλειστηριασμό το ακίνητο στην Καλαμαριά, εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία”

Mar 8, 2018 0

μηταφίδης

Την άποψη ότι “οι νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουμε ψηφίσει προσθετικά στο νόμο Κατσέλη, προστατεύουν την πρώτη κατοικία και επομένως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος μέχρι το τέλος του 2018″ διατυπώνει μέσω του Alpha 96,5 ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, μετά τα έκτροπα που σημειώθηκαν χθες, 7/3, στη Θεσσαλονίκη στη διαδήλωση κατά των πλειστηριασμών.

Ερωτηθείς για την περίπτωση του ακινήτου στην Καλαμαριά, για το οποίο δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον στον πλειστηριασμό και στο οποίο διαμένει ο γιος της ηλικιωμένης ιδιοκτήτριας, ο κ. Μηταφίδης ξεκαθαρίζει πως “εάν είναι όπως μου το περιγράφετε, απορώ γιατί έγινε αυτό. Κανονικά δεν θα ‘πρεπε να τεθεί σε πλειστηριασμό εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία.”

Πάντως ο κ. Μηταφίδης απορρίπτει τον χαρακτηρισμό “μικρό” για το όριο των 180.000 ευρώ στην αντικειμενική αξία των ακινήτων που τίθεται ως προϋπόθεση για την ένταξη στο νόμο Κατσέλη αν και αναγνωρίζει πως “δεν είμαστε υπέρ του να παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Η κατοικία είναι βασικό δικαίωμα”. Οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης “έχουμε ζητήσει να υπάρξουν και νέα μέτρα ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ο διεκδικών είναι το ελληνικό δημόσιο” συμπληρώνει ο κ. Μηταφίδης.

Συν τοις άλλοι, “όταν κάποιος έχει μια διακριβωμένη οικονομική αδυναμία, φυσικά θα πρέπει να υπάρξει κάθε μέτρο ώστε να μη χάσει το σπίτι του” υπογραμμίζει.

Ο ίδιος καταγγέλλει παράλληλα, πως τα κατά τόπους κινήματα κατά των πλειστηριασμών “έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα” σε περιπτώσεις όπου προστάτευσαν την περιουσία εύπορων πολιτών και επιχειρηματιών. Ο κ. Μηταφίδης αποδίδει αυτό “το παράδοξο” των κινημάτων στο “πάθος που έχουν αυτή τη στιγμή γιατί υπάρχει η πολιτική αντίθεση, να μην πω εμπάθεια, απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ”.

Ως χώρα “είμαστε μέσα σε μία τανάλια αυτή τη στιγμή” ισχυρίζεται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας εν συνεχεία πως η κυβέρνηση θα νομοθετήσει υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι “βρίσκονται στη ζώνη της φτώχειας” αν και “το πότε δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Είμαστε το λιγότερο ανελαστικοί. Το ‘χουμε βάλει ως μια απαράβατη κόκκινη γραμμή”.

Επιπροσθέτως, ο κ. Μηταφίδης υπενθυμίζει πως “δεν ανήκουν όλες οι πρωτοβουλίες στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, γιατί η χώρα δυστυχώς είναι ακόμα πιασμένη στο δόκανο του δανεισμού.”

Στο ερώτημα πώς σχολιάζει τις δηλώσεις των συνδικαλιστών της αστυνομίας για κλιμάκωση της αντιμετώπισης των διαδηλωτών, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει χαρακτηριστικά: “ρωτάτε σε έναν πρώην πολιτικό κρατούμενο με ποιον τρόπο η αστυνομία θα εγκλωβίζει διαδηλωτές ή διαμαρτυρόμενους ή θα αυτοπροστατεύεται; Η αστυνομία ζητάει την προστασία της απ’ την αστυνομία; ας το ρυθμίσουν μεταξύ τους αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει όταν υπάρχουν δίκαιες διεκδικήσεις από τον κόσμο να μην αντιμετωπίζονται με χημικά, γκλομπς και τα λοιπά”. Ωστόσο αναφερόμενος και στους αστυνομικούς, ο ίδιος διευκρινίζει πως “όταν κάποιος κινδυνεύει η σωματική του ακεραιότητα, έχει δικαίωμα να την υπερασπιστεί”.

 

 

      Ακούστε ΕΔΩ
Read More

Θ. Παπαδάκης (αντιπρ. ΠΟΑΣΥ): “Θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν πιο αυστηρά μέτρα στους διαδηλωτές”

Mar 8, 2018 0

Παπαδάκης

Σκληρότερα μέτρα “είτε με τη χρήση αστυνομικής ράβδου, είτε με χημικά, είτε να έρθει η διμοιρία των ΜΑΤ με τα πράσινα που είναι πιο εκπαιδευμένη και όχι να ‘χουμε μια διμοιρία ΥΜΕΤ, 10 αστυνομικών, οι οποίοι στο τέλος φάγαν ξύλο”, έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί χθες τονίζει ο Θεόφιλος Παπαδάκης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, μιλώντας στον Alpha 96,5 μετά τα χθεσινά επεισόδια στη Θεσσαλονίκη εν μέσω της διαδήλωσης κατά των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών επί της Ι. Δραγούμη.

“Δεν μας προστατεύει το επίσημο κράτος” λέει διαμαρτυρόμενος ο κ. Παπαδάκης καταγγέλλοντας ακολούθως πως “έχουμε έξι άτομα στο νοσοκομείο. Οι τρεις είναι πιο σοβαρά. Ο ένας έχει κάταγμα. Δύο άτομα πέσαν κάτω και τους χτυπούσαν ανελέητα οι διαδηλωτές” και διερωτάται “σε ποιον ξεσπούσαν; στον αστυνομικό των 800 ευρώ; στον αστυνομικό που κι αυτός έχει πάει στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά; στον αστυνομικό που προστατεύει κάθε μέρα τον πολίτη βάζοντας και χρήματα από την τσέπη του;”

Ερωτηθείς γιατί οι αστυνομικοί δεν επιτρέπουν στους διαδηλωτές να περάσουν στους συμβολαιογράφους προκειμένου να ζητήσουν από τους τελευταίους την ακύρωση των πλειστηριασμών, ο κ. Παπαδάκης απαντά “δεχόμαστε εντολές δυστυχώς. Ειδικά οι εντολές που δεχθήκαμε χθες είναι λανθασμένες. Υπάρχει μια κλιμάκωση της βίας. Δεν ξέρω τι εντολές είχαν για ανοχή οι συνάδελφοί μου” και προαναγγέλλει πως “είπαμε να υποβληθούν μηνυτήριες αναφορές κατά παντός υπευθύνου ακόμη και αγωγές κατά αξιωματικών.”

Σχολιάζοντας τον τραυματισμό του Θανάση Αγαπητού, διαδηλωτή στη χθεσινή κινητοποίηση, ο κ. Παπαδάκης αναφέρει πως χτυπήθηκε “μόνο απ’ την ασπίδα, όχι από κάτι άλλο”.

Μάλιστα ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ σημειώνει ότι “αυτοί οι διαδηλωτές, οι 10-15, θα πρέπει να απομονωθούνε από την ελληνική κοινωνία” υπογραμμίζοντας πως χθες οι παρακείμενες διμοιρίες των ΜΑΤ έπρεπε να παρέμβουν στη διάρκεια των επεισοδίων προς υπεράσπιση των συναδέλφων τους οι οποίοι συγκρούονταν με τους διαδηλωτές και προειδοποιεί πως “κάποια στιγμή θα ξεπεράσουμε και τη δική μας κόκκινη γραμμή και δεν ξέρω τι θα γίνει”.

Βέβαια, ο κ. Παπαδάκης αναγνωρίζει πως στη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων “πήγαν οι πιο ειρηνικοί και λογικοί άνθρωποι και σταμάτησαν αυτή την άσχημη εικόνα” τείνοντας χείρα βοηθείας προς πεσμένους αστυνομικούς.

Συν τοις άλλοις, ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ ισχυρίζεται ότι οι αστυνομικοί ως κίνημα “δεν θα πάμε να κάνουμε κατάσχεση σπιτιού” ενώ στην ερώτηση αν είναι σίγουρος απαντά “το λέμε. Θα κάνουμε κάποιες ακτιβιστικές ενέργειες ως ομοσπονδία. Τι να σας πω; Να αλλάξει το Σύνταγμα να μπορούμε να απεργήσουμε. Αλλά παρόλα αυτά, τα μνημόνια εμείς τα ρίξαμε και πήραμε αποφάσεις από το ΣτΕ, εναντίον των μισθολογικών.”

“Η βία κατά των αστυνομικών γυρνάει σε βία κατά της κοινωνίας” σημειώνει ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ και ζητεί από την κυβέρνηση να αλλάξει τις απαραίτητες διατάξεις των νόμων, ώστε να μην υποχρεώνονται στη φύλαξη των συμβολαιογράφων ενώ πρέπει “να τιμωρηθούν αυστηρά οι αξιωματικοί που δεν κάναν τα αυτονόητα χθες στη Θεσσαλονίκη”. Η ΠΟΑΣΥ, όπως λέει ο κ. Παπαδάκης, προτείνει στα μέλη της να καταθέσουν αγωγές για αποζημίωση σε βάρος  του ελληνικού κράτους και σε αξιωματικούς.

Σε σχέση με τη ρίψη των χημικών, με βάση τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, “σε κατάσταση άμυνας όταν είσαι, μπορείς να το κάνεις” χωρίς εντολή εξηγεί ο κ. Παπαδάκης, αν και κανονικά “δίνεται εντολή απ’ τον παρόντα αξιωματικό”.

Σε κάθε περίπτωση, “η ανοχή έχει και όρια. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Πολιτεία τον αστυνομικό με τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Δεν θέλουμε να μας χρησιμοποιούν ως ασπίδες για να ξεσπάει ο οποιοσδήποτε διαδηλωτής που νόμιμα και δίκαια ή άδικα διαμαρτύρεται” διαμηνύει ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ.

 

 

      Ακούστε ΕΔΩ
Read More

Θ. Αγαπητός (τραυματίας): “Υπάρχουν κακώσεις και μώλωπες στο σώμα μου και στο κεφάλι”

Mar 8, 2018 0

Αγαπητός

“Υπάρχουν κακώσεις, μώλωπες, χτυπήματα σε όλο μου το σώμα και στο κεφάλι” τα οποία καταγράφονται σε διάγνωση του νοσοκομείου “Παπαγεωργίου” δηλώνει κατηγορηματικά στον Alpha 96,5 ο Θανάσης Αγαπητός, μέλος του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης και τραυματίας από τα χθεσινά επεισόδια.

Η τοποθέτηση του κου Αγαπητού, έρχεται σε αντίθεση με τα γραφόμενα στην ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης περί μηδενικών τραυματισμών διαδηλωτών στη χθεσινή κινητοποίηση κατά των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, επί της οδού Ι. Δραγούμη 4.

“Μέχρι τις 15:00 ήμουν στο νοσοκομείο” εξηγεί ο ίδιος και χαρακτηρίζει “δήθεν” τις αναφορές της αστυνομίας περί τραυματισμού έξι ανδρών των ΜΑΤ στο πλαίσιο της διαδήλωσης κάτω από το συμβολαιογραφείο στην Ι. Δραγούμη 6. Μάλιστα ο κ. Αγαπητός καταγγέλλει πως “όση ώρα ήταν τα διάφορα γεγονότα, δεν είδαμε κάποιον αστυνομικό να φεύγει με ασθενοφόρο ή με τη συνοδεία αστυνομικού” ως τραυματίας. 

Ο κ. Αγαπητός προσθέτει ακολούθως πως “αστυνομικοί προστατεύονται απ’ τους διαδηλωτές” όπως φαίνεται σε πλάνα από τα ΜΜΕ και σημειώνει ότι “δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου απ’ την αστυνομία με τον δικό μου τραυματισμό”.

Κατά την άποψη του κου Αγαπητού το “επίδικο” έγκειται στο γεγονός ότι “εδώ πάει να ξεκληρίσουν όλο το λαό, με την κλοπή που γίνεται με τον πιο βίαιο τρόπο, της μικρής περιουσίας που έχουμε αποκτήσει μέσα από αγώνες των οικογενειών μας”.

“Οι αστυνομικοί είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση” αναφέρει ο κ. Αγαπητός χαρακτηρίζοντας το γεγονός “παράλογο” διότι όπως ισχυρίζεται “δεν έχουμε τίποτε ενάντια στον αστυνομικό. Αν εκείνος δέχεται και γίνεται φραγμός της κυβέρνησης, εμείς φταίμε; Του κλέβουν και τη δικιά του περιουσία. Μιλάμε και λέμε ότι το σπίτι το δικό σας θα πάρουν αύριο. Αφήστε μας, γιατί να παίζετε αυτόν τον ρόλο;”

Απαράδεκτο, σύμφωνα με τον κ. Αγαπητό, είναι το γεγονός πως οι αστυνομικοί δηλώνουν ότι “εμείς παλέψαμε ενάντια στα μνημόνια για να διασφαλίσουμε το μισθό μας, όχι όμως και να παλέψουμε για το σπίτι του κοσμάκη ακόμη και το δικό τους” και διερωτάται “οι συνδικαλιστικές τους ενώσεις, γιατί χθες δεν ήταν ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Αθήνα για να υπερασπιστούν αυτό που έχουν αποφασίσει ως εργαζόμενοι, δήθεν, ενάντια στους πλειστηριασμούς; γιατί δεν κάνουν τίποτε και το μόνο που ζητάνε είναι να ότι είμαστε μπαχαλάκηδες;”

      Ακούστε ΕΔΩ
Read More

Φ. Μπέλλου (Καθ. Διεθνών Σχέσεων): “Δεν είναι μια γιορτή η ημέρα της γυναίκας-Είναι ευκαιρία για προβληματισμό και αλλαγή συμπεριφοράς”

Mar 8, 2018 0

Fotini_Bellou«Δεν είναι ακριβώς μια γιορτή. Είναι μια ευκαιρία για προβληματισμό και αλλαγής συμπεριφοράς προς το καλύτερο», δήλωσε στον Alpha 96,5 η Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ,  Φωτεινή Μπέλλου με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας.

Στο πλαίσιο αφιερωματικής, λόγω της ημέρας, εκδήλωσης του ΠΑΜΑΚ με τίτλο «Γυναίκες και επιστήμη» η επίκουρη καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων και κάτοχος έδρας UNESCO για τη θεματική «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», ως μία εκ των ομιλητριών, επισήμανε  τη σημαντικότητα της «ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στη διαδικασία ειρήνευσης και στις διαπραγματεύσεις ειρήνευσης».

Όπως η ίδια σημειώνει η «γυναικεία διάσταση πάντα δίνει μια πιο συμμετοχική και πιο ήπια διαδικασία ενσωμάτωσης, ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού».

Σε μία κοινωνία που ακολουθεί τις νόρμες του χρόνου, τα κοινωνικά στερεότυπα απέναντι στη «γυναίκα» μοιάζει να παραμένουν αγκιστρωμένα στο παρελθόν. Όπως εξηγεί η κα. Μπέλλου είναι επιτακτική ανάγκη πλέον να «λειτουργούμε με περισσότερο συμμετοχικούς όρους απ’ ότι στο παρελθόν και να προσπαθούμε να αποβάλουμε τη λογική και τη συμπεριφορά των διακρίσεων».

Πρόταση εφ’ όλων «να αρχίζουμε να δουλεύουμε τη διαδικασία διάρρηξης προηγούμενων στερεοτύπων και να αρχίσουμε να λειτουργούμε με όρους εφαρμογής ανθρώπινων δικαιωμάτων για όλους».

 

      Ακούστε ΕΔΩ

 

Υπενθυμίζεται πως το ΠΑΜΑΚ πραγματοποιεί σήμερα, 8/3, την εξής εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας. Ακολουθεί το κάλεσμα του Πανεπιστημίου για την εκδήλωση:

Θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότιμη συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία, θα αναπτύξουν τέσσερις γυναίκες επιστήμονες που διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε ειδική εκδήλωση, μεθαύριο Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018, με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας της Γυναίκας.

Η εκδήλωση με τίτλο «Γυναίκες και Επιστήμη», η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό, θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι στην Αίθουσα Συνεδρίων, στον πρώτο όροφο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει και συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.

Οι επιστήμονες που θα μιλήσουν και τα θέματα που θα αναπτύξουν είναι τα εξής:

Ευγενία Αλεξανδροπούλου, καθηγήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – «Γυναίκα και νομική ισότητα»

Βασιλική Καραβάκου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής – «Το όραμα της γυναικείας ενδυνάμωσης»

Ιωάννα Παπαβασιλείου, επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής – «Εργαζόμενες γυναίκες και πολλαπλοί ρόλοι: σύγκρουση ή ανάπτυξη;»

Φωτεινή Μπέλλου, επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών – «Γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια».

Read More