February 16, 2018
You can use WP menu builder to build menus

Σε πέντε δόσεις η εκκαθάριση των εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ (αναλυτικά παραδείγματα)

Feb 15, 2018 0

ΕΦΚΑ

Τον τρόπο με τον οποίο θα εκκαθαριστούν οι καταβληθείσες εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, αναλύει εγκύκλιος την οποία εξέδωσε ο ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με αυτήν, όσοι πρέπει να πληρώσουν επιπλέον εισφορές για το 2017 θα κληθούν να καταβάλουν το επιπλέον ποσό σε πέντε δόσεις, από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο, παράλληλα με τις τακτικές ασφαλιστικές εισφορές. Αντίθετα όσοι δικαιούνται επιστροφή θα την λάβουν εφάπαξ, σε διάστημα δύο μηνών ή θα το αφήσουν ως πιστωτικό υπόλοιπο, εφόσον το επιθυμούν.

Να σημειωθεί πως οι παραπάνω ασφαλισμένοι κατέβαλαν εισφορές το 2017 βάσει των εισοδημάτων του 2015 με αποτέλεσμα σήμερα να γίνεται η εκκαθάρισε βάσει εισοδημάτων 2016.

Ο ΕΦΚΑ παρέχει οδηγίες και παραδείγματα εντός της εγκυκλίου Δ.15/Δ/οικ. 9290/183/2018, η οποία έχει ως εξής:

Δεδομένου ότι τα σχετικά στοιχεία που αφορούν στο προηγούμενο φορολογικό έτος είναι διαθέσιμα στον ΕΦΚΑ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή κατά το β’ εξάμηνο του έτους, στις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις (άρθρο 2 παρ. 14 και 15, όπως ισχύει) προβλέπεται ότι η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω με βάση το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος. Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά από τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών με βάση το εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, αναζητείται και συμψηφίζεται ισομερώς κατανεμημένη σε μηνιαία βάση έως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους.

Συνεπώς, κατά τους πρώτους μήνες του έτους οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος, στο οποίο περιλαμβάνονται από 1/1/2018 οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.

Κατά τη διάρκεια του έτους, όταν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία (εισόδημα και ασφαλιστικές εισφορές) που αφορούν το προηγούμενο φορολογικό έτος γίνεται υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών με βάση το προηγούμενο φορολογικό έτος για το σύνολο των μηνών του έτους. Από την εφαρμογή των ανωτέρω προκύπτει η υποχρέωση διενέργειας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών κάθε έτος από τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

1. Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών

Ι. Πάγια διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών

Όπως προαναφέρθηκε, τα στοιχεία από τις φορολογικές αρχές για το εισόδημα και από 1/1/2018 οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν το προηγούμενο φορολογικό έτος, είναι διαθέσιμα στον ΕΦΚΑ εντός τους β’ εξάμηνου του έτους, οπότε και η σχετική εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών θα διενεργείται εντός του β’ εξαμήνου κάθε έτους.

Κατά την διαδικασία εκκαθάρισης των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

α) Υπολογισμός των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών με βάση το εισόδημα του προηγούμενου έτους που υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές (όπως αυτό καθορίζεται κατά έτος μετά την ισχύ του άρθρου 58 παρ. 1 του ν.4472/2/2017) .

β) Υπολογισμός των ποσών που έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία εκκαθάρισης για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί έως το χρόνο εκκαθάρισης.

γ) Σύγκριση των δύο ανωτέρω ποσών προκειμένου να προσδιοριστεί εάν προκύπτει χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο.

Ειδικότερα:

Α. Χρεωστικό Υπόλοιπο

Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τον ασφαλισμένο (χρεωστικό υπόλοιπο) αυτή καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσοι και οι μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους που αφορά η εκκαθάριση, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της μηνιαίας δόσης.

Σημειώνουμε ότι οι ως άνω μηνιαίες δόσεις οφειλής καταβάλλονται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από την αριθ. Φ.80000/οικ.60298/1472/23-12-2016 Υπουργική Απόφαση, δηλαδή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που αυτή αφορά. Εάν η μηνιαία δόση οφειλής δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος καθυστέρησης (άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ.2, παρ. 11 του ν.4152/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του ν.4158/2013) επί του ποσού της μηνιαίας δόσης που καταβάλλεται εκπρόθεσμα.

Διευκρινίζεται ότι κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, μέχρι το τέλος του έτους, πέραν των μηνιαίων δόσεων οφειλής που έχει προκύψει από την εκκαθάριση, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τρεχουσών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, καθώς αυτές έχουν περιληφθεί στο χρεωστικό υπόλοιπο που προκύπτει από την εκκαθάριση.

Για παράδειγμα εάν η διαδικασία εκκαθάρισης ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2019, η προκύπτουσα διαφορά (χρεωστικό υπόλοιπο) πρέπει να εξοφληθεί σε τρεις μηνιαίες δόσεις οφειλής: Οκτωβρίου πληρωτέα μέχρι 29/11/2019 (τελευταία εργάσιμη ημέρα), Νοεμβρίου πληρωτέα μέχρι 31/12/2019 και Δεκεμβρίου πληρωτέα μέχρι 31/1/2020. Εάν η μηνιαία δόση οφειλής του Οκτωβρίου 2019 δεν καταβληθεί μέχρι 29/11/2019, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης από 1/12/2019.

Β. Πιστωτικό Υπόλοιπο

Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύψει ότι ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει επιπλέον ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο), αυτό επιστρέφεται αυτόματα, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος, μέχρι την 31/1 του επόμενου έτους (ημερομηνία λήξης καταβολής των μηνιαίων δόσεων οφειλής σε περίπτωση χρεωστικού υπολοίπου), ακόμη και στις περιπτώσεις που υπάρχει οφειλή του ασφαλισμένου για οποιαδήποτε αιτία προς τον ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ ή τους λοιπούς φορείς για τους οποίους συνεισπράττει ο ΕΦΚΑ ασφαλιστικές εισφορές (ΕΤΕΑΕΠ, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ) ή ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν επιθυμεί την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου, αυτό μπορεί να παραμείνει στον λογαριασμό του και να συμψηφιστεί με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου ή επόμενων μηνών, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως 31/12 του έτους που αφορά η εκκαθάριση.

Για παράδειγμα εάν η διαδικασία εκκαθάρισης γίνει τον Σεπτέμβριο του 2019, τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται μέχρι 31/1/2020, εκτός και εάν υποβληθεί μέχρι 31/12/2019 αίτημα να παραμείνει αυτό στον ΕΦΚΑ.

Σημειώνουμε ότι η ως άνω επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου διενεργείται σε περίπτωση που το προς επιστροφή ποσό υπερβαίνει το ποσό των €50. Εάν το προς επιστροφή ποσό είναι μικρότερο, αυτό παραμένει ως πιστωτικό υπόλοιπο και συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου ή επόμενων μηνών. Σε περίπτωση που υπάρχει διακοπή ασφάλισης, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται στον ασφαλισμένο, ανεξαρτήτως ύψους.

Γ. Μηδενική Διαφορά

Εάν από τη διαδικασία εκκαθάρισης δεν προκύπτει χρηματική διαφορά (πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο), δεν αναζητούνται ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το τέλος του έτους.

Εξόφληση οφειλών πριν τη διαδικασία εκκαθάρισης

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με την καταβολή χρηματικών ποσών εξοφλείται η παλαιότερη χρονικά απαιτητή εισφορά.

Σε περίπτωση καταβολής μέρους της εισφοράς, οπότε και το καταβληθέν ποσό δεν επαρκεί για την εξόφληση του συνόλου της εισφοράς, το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό εξοφλείται κατά προτεραιότητα με μελλοντικές χρηματικές καταβολές.

Το οφειλόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω χρηματικό ποσό δεν επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Σε περίπτωση καταβολής επιπλέον της εισφοράς ποσού, το ποσό αυτό παραμένει ως πιστωτικό υπόλοιπο και συμψηφίζεται με επόμενες εισφορές.

Εξόφληση οφειλών μετά τη διαδικασία εκκαθάρισης

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με την καταβολή χρηματικών ποσών από τον ασφαλισμένο εξοφλούνται κατά σειρά προτεραιότητας:

α) Τα ποσά που αντιστοιχούν σε πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν σε χρόνο ασφάλισης μετά την 1/1/2017.

β) Οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προηγούμενων χρονικών διαστημάτων που αφορούν σε χρόνο ασφάλισης μετά την 1/1/2017.

γ) Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

ΙΙ. Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017

Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.4387/2016 και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, οι ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2017 υπολογίστηκαν με βάση τα εισοδήματα που εστάλησαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2015, ως του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους. Μετά τη λήψη από την ΑΑΔΕ των στοιχείων που αφορούν στο εισόδημα του φορολογικού έτους 2016, η διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου του 2018. Ως εκ τούτου, ειδικά για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2017, πέραν των αναφερομένων παραπάνω, θα εφαρμοστούν επιπρόσθετα τα εξής:

Α. Χρεωστικό Υπόλοιπο

Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τον ασφαλισμένο (χρεωστικό υπόλοιπο) αυτή επιμερίζεται ισομερώς σε 5 μηνιαίες δόσεις (Απρίλιο έως Αύγουστο του 2018), ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού αυτής, με την τελευταία δόση να είναι πληρωτέα μέχρι 30/9/2018.

Συνεπώς, οι μηνιαίες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μηνών Απριλίου 2018 έως και Αυγούστου 2018 θα περιλαμβάνουν:

α) Την τρέχουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για το 2018.

β) Και την μηνιαία δόση οφειλής που προκύπτει από τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017

Εάν η ως άνω μηνιαία ασφαλιστική εισφορά δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος καθυστέρησης μόνο επί του ποσού της μηνιαίας δόσης οφειλής που δεν έχει καταβληθεί, και όχι επί του ποσού που αντιστοιχεί στην τρέχουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά του έτους 2018.

Για παράδειγμα η εισφορά του μήνα Απριλίου περιλαμβάνει την τρέχουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ύψους 250,00 ευρώ και την μηνιαία δόση οφειλής ύψους 120,00 ευρώ δηλαδή συνολικά ο ασφαλισμένος πρέπει να καταβάλει μέχρι 31/5/2018 ποσό ύψους 370,00 ευρώ. Ο εν ασφαλισμένος δεν κάνει καμία καταβολή μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Από 1/6/2018 επιβάλλεται τόκος καθυστέρησης μόνο επί του ποσού της μηνιαίας δόσης οφειλής, δηλαδή επί του ποσού των 120,00 ευρώ.

Β. Πιστωτικό Υπόλοιπο

Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύψει ότι ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει επιπλέον ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο), αυτό επιστρέφεται αυτόματα στον ασφαλισμένο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανωτέρω, εντός διμήνου από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εκτός και εάν ο ασφαλισμένος υποβάλλει αίτημα προκειμένου το ποσό να παραμείνει ως πιστωτικό υπόλοιπο στον ΕΦΚΑ.

Σημειώνουμε ότι εάν υπάρχουν καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μηνών του έτους 2018 μέχρι την εκκαθάριση, αυτές εξοφλούνται από το πιστωτικό υπόλοιπο, και τυχόν εναπομείναν πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται στον ασφαλισμένο.

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 39 παρ. 13 του ν.4387/2016 για καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών από ασφαλισμένους που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης, το οποίο εκκρεμεί μέχρι την ημερομηνία εκκαθάρισης, τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί από τον ασφαλισμένο επιστρέφονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα για τη διαχείριση του πιστωτικού υπολοίπου της εκκαθάρισης.

2. Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2018

Όπως προαναφέρθηκε, για τον υπολογισμό των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών αρχικά λαμβάνεται το εισόδημα και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές έχουν καθοριστεί μετά από τη διενέργεια της ετήσιας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών, του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους, και στη συνέχεια γίνεται υπολογισμός τους με βάση το εισόδημα και τις καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενο φορολογικού έτους.

Συνεπώς, για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019 αρχικά λαμβάνεται το εισόδημα και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους, δηλαδή του έτους 2017. Στην συνέχεια, γίνεται υπολογισμός τους με βάση το εισόδημα και τις καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενο φορολογικού έτους, δηλαδή του έτους 2018.

Ως καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που είχε υποχρέωση να καταβάλλει ο ασφαλισμένος κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, όπως προκύπτουν μετά τη διενέργεια της ετήσιας εκκαθάρισης, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύρια και επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη, εφάπαξ παροχή), καθώς και λοιπές εισφορές που συνεισπράττει ο ΕΦΚΑ, ανεξάρτητα εάν αυτές τελικά καταβλήθηκαν ή όχι από τον ασφαλισμένο.

Για παράδειγμα, για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019, εάν το ετήσιο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το έτος 2018 είναι 20.000,00 ευρώ και το έτος αυτό οι ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβάλει ο ασφαλισμένος είναι ύψους 2.075,40 ευρώ (όπως έχουν καθοριστεί μετά την εκκαθάριση), το ετήσιο εισόδημα για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019 ανέρχεται σε 22.075,40 ευρώ.

Σημειώνουμε ότι λαμβάνονται υπόψη ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση, και ως εκ τούτου δεν συνυπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση, σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και σε αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.

Ειδικά για τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2018, όπως προβλέπεται από το άρθρο 58 παρ. 1 του ν.4472/2017, αυτές υπολογίζονται επί του 85% του αθροίσματος του εισοδήματος από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας του έτους 2017 και των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών του ίδιου έτους.

Σύμφωνα όμως με τα προαναφερόμενα για τους πρώτους μήνες του έτους 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν με βάση το εισόδημα και τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2016 ως του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου έτους. Λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2016 αφορούν ασφαλιστικές εισφορές που έπρεπε να καταβληθούν στους πρώην ασφαλιστικούς οργανισμούς που εντάχθηκαν από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ, ειδικά για το έτος 2016 ως καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές θα ληφθούν εκείνες που πραγματικά καταβλήθηκαν από τον ασφαλισμένο εντός του 2016, και όχι εκείνες που είχε υποχρέωση να καταβάλει ο ασφαλισμένος στους πρώην φορείς ασφάλισης. Τα σχετικά στοιχεία που αφορούν στις πραγματικά καταβληθείσες κατά το έτος 2016 ασφαλιστικές εισφορές θα αντληθούν από την ΑΑΔΕ, και θα ληφθεί υπόψη το σύνολο του σχετικού ποσού, ακόμη και εάν αφορά σε ποσό που έχει καταβληθεί για εξόφληση οφειλών προηγούμενων ετών ή για προαιρετική ασφάλιση ή για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.

Για παράδειγμα, εάν το ετήσιο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το έτος 2016 είναι 20.000,00 ευρώ και το έτος 2016 οι ασφαλιστικές εισφορές που πραγματικά έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ είναι ύψους 4.000,00 ευρώ το ετήσιο εισόδημα για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των πρώτων μηνών του έτους 2018 ανέρχεται σε 20.400,00 ευρώ [85% x (20.000,00 ευρώ+ 4.000,00 ευρώ)].

Στη συνέχεια θα γίνει υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 με βάση το εισόδημα και τις ασφαλιστικές εισφορές που έπρεπε να καταβάλει ο ασφαλισμένος το προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή το 2017. Για παράδειγμα, εάν το ετήσιο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το έτος 2017 είναι 25.000,00 ευρώ και το έτος 2017 οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές είναι ύψους 5.570,00 ευρώ το ετήσιο εισόδημα για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2018 ανέρχεται σε 25.984,50 ευρώ [85% x (25.000,00 ευρώ + 5.570,00 ευρώ)].

3. Λοιπές οδηγίες για τη διαδικασία εκκαθάρισης

Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται διαθέσιμο εισόδημα προηγούμενου έτους, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω με βάση το τελευταίο διαθέσιμο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος, και θεωρούνται εκκαθαρισμένες μετά την ολοκλήρωση της σχετικής ετήσιας διαδικασίας, οπότε σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής τους επιβαρύνονται με τον τόκο καθυστέρησης.

Κατ’ εξαίρεση, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα που προβλέπεται από τα άρθρα 39 και 40 του ν.4387/2016 στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που ασκούν για πρώτη φορά ή εκ νέου μετά από διακοπή επαγγελματική ή αγροτική δραστηριότητα.

Ως προς την διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών που συγχρόνως παρέχουν μισθωτή εργασία (εφαρμογή άρθρου 36 παρ. 1 του ν.4387/2016) ή ασφαλισμένων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας εκκαθάρισης και προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών, παραθέτουμε τα εξής παραδείγματα:

Παράδειγμα 1

Ελεύθερος επαγγελματίας (παλαιός ασφαλισμένος του πρώην ΟΑΕΕ) από 1/1/2017 έως 31/12/2017 κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές με βάση το εισόδημα του έτους 2015, ως το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο έτος. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει η διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών με βάση το εισόδημα του προηγούμενου έτους, δηλαδή με βάση το έτος 2016.

Ασφαλιστικές Εισφορές έτους 2017 βάσει εισοδήματος έτους 2015

Το μηνιαίο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας για το έτος 2015 ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ και συνεπώς για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη έχει καταβληθεί ασφαλιστική εισφορά ύψους 414,25 ευρώ (20% x 1.500,00 ευρώ για κύρια σύνταξη και 6,95% x 1.500,00 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη, 10,00 ευρώ για βοήθημα ανεργίας).

Ασφαλιστικές Εισφορές έτους 2017 βάσει εισοδήματος έτους 2016

Το μηνιαίο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας για το έτος 2016 ανέρχεται σε 2.000,00 ευρώ. Συνεπώς, για κάθε μήνα πρέπει να καταβληθεί μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη ύψους 549,00 ευρώ (20% x 2.000,00 ευρώ για κύρια σύνταξη και 6,95% x 2.000,00 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη, 10,00 ευρώ για βοήθημα ανεργίας).

Εκκαθάριση – Χρεωστικό Υπόλοιπο

Σε ετήσια βάση προκύπτει διαφορά ύψους 1.617,00 [(549,00 ευρώ- 414,25 ευρώ) x 12 μήνες], η οποία θα πρέπει να καταβληθεί σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις (Απρίλιος 2018 έως Αύγουστος 2018) ύψους 323,40 ευρώ.

Συνεπώς, ο εν λόγω ασφαλισμένος για τους μήνες Απρίλιος έως Αύγουστο 2018 θα καταβάλει:

α) Την τρέχουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για το έτος 2018 (υπολογισμένη με βάση το εισόδημα και τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2016 ως του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους).

Συγκεκριμένα, αυτή θα υπολογιστεί με βάση το 85% του αθροίσματος του ετήσιου εισοδήματος από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας για το έτος 2016 και των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί το έτος αυτό από τον ασφαλισμένο.

Το μηνιαίο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας το 2016 ανέρχεται, όπως προαναφέρθηκε, σε 2.000,00 ευρώ μηνιαίως (2.000,00 ευρώ x 12 = 24.000,00 ευρώ).

Ο ασφαλισμένος κατέβαλε μηνιαίως για το έτος 2016 ασφαλιστικές εισφορές ύψους 522,01 ευρώ (507,01 ευρώ μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη στην 10η ασφαλιστική κατηγορία + 10,00 ευρώ για βοήθημα ανεργίας + 5 ευρώ για ΕΛΕ – ΕΛΕΕ), δηλαδή 6.264,12 ευρώ ετησίως.

Συνεπώς, το ετήσιο εισόδημα επί του οποίου θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές για τους πρώτους μήνες του 2018 ανέρχεται σε 25.724,50 ευρώ [85% x (24.000.00 ευρώ + 6.264,12 ευρώ)], και η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη ανέρχεται σε 577,73 ευρώ (20% x 25.724,50 ευρώ /12 μήνες για κύρια σύνταξη και 6,95% x 25.724,50 ευρώ /12 μήνες για υγειονομική περίθαλψη). Συνολικά για τους πρώτους μήνες του έτους 2018 πρέπει να καταβληθεί εισφορά ύψους 587,73 ευρώ (577,73 ευρώ για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη + 10,00 ευρώ για βοήθημα ανεργίας).

β) Την μηνιαία δόση ύψους 323,40 ευρώ που έχει προκύψει από την διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2017.

Ο εν λόγω ασφαλισμένος πρέπει να καταβάλλει για τον Απρίλιο του 2018, ποσό ύψους 911,13 ευρώ (577,73 ευρώ + 323,40 ευρώ + 10,00 ευρώ ) έως 31/5/2018.

Εάν ο ασφαλισμένος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν καταβάλλει κανένα χρηματικό ποσό, από 1/6/2018 επιβαρύνεται με τόκο καθυστέρησης μόνο το ποσό της μηνιαίας δόσης ύψους 323,40 ευρώ,

Εάν ο ασφαλισμένος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία καταβάλλει ποσό ύψους 500,00 ευρώ με αυτό εξοφλείται αρχικά το ποσό της μηνιαίας δόσης ύψους 323,40 ευρώ και με το υπόλοιπο ποσό (ύψους 500,00 ευρώ – 323,40 ευρώ = 176,60 ευρώ ) εξοφλείται μέρος της τρέχουσας μηνιαίας εισφοράς. Δεδομένου ότι έχει εξοφληθεί η μηνιαία δόση ύψους 323,40 ευρώ δεν επιβάλλεται από 1/6/2018 τόκος καθυστέρησης.

Εάν ο ασφαλισμένος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία καταβάλλει ποσό ύψους 100,00 ευρώ με αυτό εξοφλείται μέρος της μηνιαίας δόσης. Από 1/6/2018 μόνο το υπόλοιπο ποσό της μηνιαίας δόσης ύψους 223,40 ευρώ(323,40 ευρώ – 100,00 ευρώ ) επιβαρύνεται με τόκο καθυστέρησης.

Εάν ο ασφαλισμένος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία καταβάλλει ποσό ύψους 1.200,00 ευρώ το επιπλέον ποσό που έχει καταβληθεί ύψους 288,87 ευρώ (1.200,00 ευρώ – 911,13 ευρώ) θα επιμεριστεί ισομερώς τους επόμενους μήνες και θα αναπροσαρμοστεί η μηνιαία δόση, η οποία θα διαμορφωθεί σε 251,18 ευρώ (323,40 ευρώ – 288,87 ευρώ/4 μήνες).

Παράδειγμα 2

Έστω ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας του Παραδείγματος 1 έχει καταβάλλει μέρος των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2017, και συγκεκριμένα έχει καταβάλλει την ελάχιστη μηνιαία εισφορά ύψους €2.015,40 [(€157,95 + €10,00) x 12].

Με βάση το εισόδημα του έτους 2016, συνολικά θα έπρεπε να καταβληθεί ασφαλιστική εισφορά ύψους €6.588,00 [(€539,00 + €10,00) x 12], και συνεπώς προκύπτει ασφαλιστική οφειλή ύψους €4.572,60 (€6.588,00 – €2.015,40), η οποία θα πρέπει να καταβληθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις ύψους 914,52 ευρώ.

Ως προς την διαμόρφωση της μηνιαίας εισφοράς για τους μήνες Απρίλιος – Αύγουστος 2018 και την καταβολή αυτής εφαρμόζονται αντίστοιχα τα αναφερόμενα στο Παράδειγμα 1.

Παράδειγμα 3

Ο ελεύθερος επαγγελματίας του Παραδείγματος 1 συνεχίζει την ίδια επαγγελματική δραστηριότητα και το 2019, οπότε και πρέπει να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το έτος αυτό.

Ασφαλιστικές Εισφορές έτους 2019 βάσει εισοδήματος έτους 2017

Το ετήσιο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας το έτος 2017 ανέρχεται σε 30.000,00 ευρώ

Οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές για το έτος 2017 (υπολογισμένες με βάση το εισόδημα του προηγούμενου έτους, δηλαδή το 2016), ανέρχονται, σύμφωνα με το Παράδειγμα 1, σε 549,00 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή σε 6.588,00 ευρώ ετησίως (549,00 ευρώ x 12).

Συνεπώς, το συνολικό ετήσιο εισόδημα για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε 36.588,00 ευρώ (30.000,00 ευρώ + 6.588,00 ευρώ ).

Η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ανέρχεται σε 831,71ευρώ (20% x 36.588,00 ευρώ /12 μήνες για κύρια σύνταξη και 6,95% x 36.588,00 ευρώ /12 μήνες για υγειονομική περίθαλψη + 10,00 ευρώ για βοήθημα ανεργίας).

Ασφαλιστικές Εισφορές έτους 2019 βάσει εισοδήματος έτους 2018

Το ετήσιο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας το έτος 2018 ανέρχεται σε 35.000,00 ευρώ.

Οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές για το έτος 2018 (υπολογισμένες με βάση το εισόδημα του προηγούμενου έτους, δηλαδή το 2017), ανέρχονται σε 8.501,40 ευρώ σύμφωνα με τα κατωτέρω:

– Εισόδημα για τον υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 : 85% x (εισόδημα έτους 2017 + ασφαλιστικές εισφορές έτους 2017) = 85% x [30.000,00 ευρώ + (549,00 ευρώ σύμφωνα με το Παράδειγμα 1 x 12 μήνες)] = 31.099,80 ευρώ.

– Καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές έτους 2018 : 20% x 31.099,80 ευρώ για κύρια σύνταξη και 6,95% x 31.099,80 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη + 120,00 ευρώ για βοήθημα= €8.501,40

Επομένως, το συνολικό ετήσιο εισόδημα για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019 ανέρχεται σε 43.501,40 ευρώ

(35.000,00 ευρώ + 8.501,40 ευρώ ) και η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ανέρχεται σε 986,97 ευρώ (20% x 43.501,40 ευρώ /12 μήνες για κύρια σύνταξη και 6,95% x 43.501,40 ευρώ /12 μήνες για υγειονομική περίθαλψη + 10,00 ευρώ για βοήθημα ανεργίας).

Συνεπώς, σε ετήσια βάση προκύπτει διαφορά ύψους 1.863,12 ευρώ [(986,97 ευρώ – 831,71 ευρώ ) x 12 μήνες], η οποία, εάν η διαδικασία εκκαθάρισης ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, θα πρέπει να εξοφληθεί σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις ύψους 621,04 ευρώ.

Εάν ο ασφαλισμένος δεν καταβάλλει κανένα χρηματικό ποσό για την μηνιαία δόση Οκτωβρίου 2019, από 1/12/2019 το σύνολο του ποσού της μηνιαίας δόσης ύψους 621,04 ευρώ επιβαρύνεται με τόκο καθυστέρησης.

Εάν ο ασφαλισμένος καταβάλλει χρηματικό ποσό ύψους 500,00 ευρώ από 1/12/2019 το υπόλοιπο ποσό της μηνιαίας δόσης ύψους 121,04 ευρώ (621,04 ευρώ – 500,00 ευρώ ) επιβαρύνεται με τόκο καθυστέρησης.

Εάν ο ασφαλισμένος καταβάλλει χρηματικό ποσό ύψους €900,00, το επιπλέον ποσό που έχει καταβληθεί ύψους 278,96ευρώ

(900,00 ευρώ – 621,04 ευρώ ) επιμερίζεται ισομερώς στις επόμενες δύο δόσεις, οι οποίες διαμορφώνονται σε 481,56 ευρώ (621,04 ευρώ – 278,96 ευρώ /2).

Read More

Ικανοποίηση στην ΠΚΜ για τη συμμετοχή στην έκθεση Fruit Logistica 2018

Feb 14, 2018 0

έκθεση

Το παρόν σε μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις παγκοσμίως στον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, τη FRUIT LOGISTICA 2018, που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Messe Berlin του Βερολίνου (7-9 Φεβρουαρίου 2018) έδωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για την προώθηση του πρωτογενούς και ειδικά του αγροδιατροφικού της τομέα, η ΠΚΜ συμμετείχε στην εν λόγω έκθεση σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ενώ ήδη έχει καταγράψει συμμετοχές σε αντίστοιχες διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Κίνα κ.α.) και της Ελλάδας.

«Στόχος της συμμετοχής μας στις διεθνείς εκθέσεις είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, όπου συμμετέχουμε ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είναι να στηρίξουμε στην πράξη την προσπάθεια των παραγωγών μας για ποιοτική και αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων τους, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και κατακτώντας κάθε φορά και μεγαλύτερο μερίδιο στη διεθνή αγορά. Τα προϊόντα της μακεδονικής γης διαθέτουν την ποιότητα, ώστε να κερδίσουν το στοίχημα της εξωστρέφειας και να διεκδικήσουν περίοπτη θέση στη διεθνή αγροδιατροφική αγορά», τόνισε ο αντιπεριφερεριάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Φάνης Παπάς.

Η φετινή παρουσία της ΠΚΜ ήταν η τρίτη συνεχόμενη σε αυτή την έκθεση με βασικούς παραγωγούς και μεταποιητές κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, την Ημαθία και την Πέλλα, οι οποίοι, εκτός της προβολής των τοπικών προϊόντων τους, προχώρησαν και σε εμπορικές συμφωνίες.

Το περίπτερο της ΠΚΜ επισκέφτηκε πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων ο οικονομικός και εμπορικός απεσταλμένος της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο Χρήστος Ντοκομές, καθώς και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης, συνοδευόμενος από το βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Στην αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη FRUIT LOGISTICA 2018 ήταν ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης και η περιφερειακή σύμβουλος Νίκη Καρατζιούλα, καθώς και τα στελέχη της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της περιφέρειας, που ενημέρωναν σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης τους επισκέπτες για τα αγροδιατροφικά προϊόντα της κεντρικής Μακεδονίας.

Read More

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”

Feb 14, 2018 0

αγρότες

Δημοσιοποιήθηκε στη “Διαύγεια” η πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για νέους αγρότες, στο πλαίσιο του προγράμματος “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως γνωστοποίησε η διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η συγκεκριμένη φάση, αφορά την ένταξη επιπλέον 194 δικαιούχων (σ.σ. μετά την εξέταση των πρόσθετων δικαιολογητικών των εν δυνάμει δικαιούχων και την τροποποίηση των σχετικών πινάκων αποτελεσμάτων) και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 3.600.500 €, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό προϋπολογισμό εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΠΑΑ 2014-2020 για την ΠΚΜ σε 42.968.500 €.

Το 70% της επιλέξιμης δαπάνης για τους 194 νέους δικαιούχους θα δοθεί ως πρώτη δόση τις αμέσως επόμενες ημέρες στους δικαιούχους, ενώ η δεύτερη δόση του 30% θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Στην απόφαση έγκρισης (ΑΔΑ:ΨΘΥΑ7ΛΛ-Ψ7Ξ και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρούσα ΑΔΑ:ΩΛ1Υ7ΛΛ-79Ξ) αναφέρονται αναλυτικά όλες οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του δικαιούχου, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης, χορήγησης της στήριξης, τροποποίησης ή μεταβολής της πράξης και ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.

Η απόφαση ένταξης πράξεων θα αποσταλεί και προσωπικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάθε ενδιαφερόμενο, και στο μελετητή του, από την αρμόδια διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΚΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον τηλεφωνικό αριθμό 2313-330428.

Read More

Διαδοχικές συναντήσεις με επενδυτές σε Παρίσι και Λονδίνο ο Ευκλείδης Τσακαλώτος

Feb 14, 2018 0

tsakalotos_efkleidisΣειρά επαφών προβλέπεται να έχει ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, έως και την ερχόμενη Παρασκευή 16/2 στην περιοδεία του πραγματοποιεί σε Γαλλία και Βρετανία με στόχο την προσέλκυση  Ευρωπαίων επενδυτών.

Συγκεκριμένα, ο Ε. Τσακαλώτος βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα από εχθές το βράδυ και θα παραμείνει έως και αύριο Πέμπτη με το ημερήσιο πρόγραμμά του να περιλαμβάνει συναντήσεις με εκπροσώπους γαλλικών επενδυτικών εταιρειών. Για τον ίδιο λόγο, ο υπουργός Οικονομικών θα βρεθεί και στο Λονδίνο για να παραστεί σε διαδοχικές συναντήσεις με επενδυτές έως ότου αποχωρήσει την Παρασκευή.

 

 

Read More

Α. Χαρίτσης: “Συντόμως η εξόφληση των οφειλών στους τευτλοπαραγωγούς της ΕΒΖ”

Feb 9, 2018 0

Χαρίτσης

Στη διαβεβαίωση πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποπληρωθούν τα χρέη της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στο σύνολό τους, προς τους τευτλοκαλλιεργητές της εταιρείας, προέβη με ανακοίνωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Μ. Τζελέπη.

“Ήδη από χθες έχει εξοφληθεί μέρος της οφειλής της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) προς τους τευτλοπαραγωγούς, ύψους 4 εκ. ευρώ, ενώ αναμένεται συντόμως η εξόφληση του συνολικού ποσού των οφειλών (10,2 εκ ευρώ) όταν ευοδωθεί η διαπραγμάτευση της διοίκησης της ΕΒΖ που βρίσκεται σε εξέλιξη για την πώληση της ζάχαρης” σημειώνει ο κ. Χαρίτσης.

Εν σχέση με τη νέα καλλιεργητική περίοδο, για την οποία οι τευτλοκαλλιεργητές αρνούνται να προχωρήσουν, ο κ. Χαρίτσης ζήτησε από τους ίδιους να καταθέσουν τις αιτήσεις τους προκειμένου να προγραμματίσουν τη νέα σπορά (σ.σ. προμήθεια σπόρων, φυτοφαρμάκων κλπ).

Επίσης, απαντώντας στο ερώτημα του κ. Τζελέπη για το επιχειρησιακό σχέδιο από πλευράς κυβέρνησης προκειμένου να ενισχυθεί συνολικά η ΕΒΖ και να μετασχηματιστεί σε αναπτυξιακή και επικερδή εταιρεία του τόπου και της χώρας, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι” αυτή τη στιγμή διεξάγεται, σε συνεργασία με την μοναδική πιστώτρια τράπεζα της ΕΒΖ, μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης και το αποτέλεσμα της αναμένεται να παραδοθεί στα μέσα Φεβρουαρίου”.

“Δεν θα ωραιοποιήσουμε ωστόσο, την κατάσταση. Το πρόβλημα της ΕΒΖ είναι γνωστό και εξαιρετικά σύνθετο. Αρκεί να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει εκδοθεί παραπεμπτικό βούλευμα 700 σελίδων, με το οποίο παραπέμπονται μέλη παλαιότερων ΔΣ για απιστία σε βαθμό κακουργήματος. Πωλούσαν ζάχαρη με πίστωση χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις για ποσό 52 εκ ευρώ” κατέληξε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Read More

Π. Μοσκοβισί, Ομιλία στη Βουλή: «Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου, διανύουμε την τελευταία ευθεία»

Feb 9, 2018 0

mikri-volvi-psarades_vouli

Υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ, υπάρχει και πάλι εμπιστοσύνη απέναντι στην Ελλάδα, φτάσαμε στο τέλος του δρόμου, διανύουμε την τελευταία ευθεία, είναι τα θετικά και αισιόδοξα μηνύματα που επεφύλασσε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για τις Οικονομικές και Νομισματικές υποθέσεις, Πιερ Μοσκοβισί, μιλώντας ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Όταν διανύσει κανείς το 70% έως 80% του δρόμου, πρέπει όλοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους είπε ο κ. Μοσκοβισί, σημειώνοντας μάλιστα ότι και οι εταίροι της Ελλάδας θα πρέπει να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Η ευχή μου είναι, η Ελλάδα να επανέλθει στην κανονικότητα, δηλαδή να είναι μια κυρίαρχη χώρα με όλα τα δικαιώματα και όλα τα καθήκοντα, είπε ο κ. Μοσκοβισί, για να προσθέσει ότι «δεν μπορεί, δεν πρέπει να υπάρξει τέταρτο μνημόνιο για την Ελλάδα». Παράλληλα εξέφρασε την ισχυρή επιθυμία του η Ελλάδα να γίνει ένα κράτος μέλος όπως τα άλλα κράτη, με μια δημοκρατία ευήμερη, προκειμένου οι Έλληνες να μείνουν και να ζήσουν στην Ελλάδα, σε μια ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα.

Αναφερόμενος στη μετά μνημονίου εποχή, είπε πως τις προσεχείς εβδομάδες πρέπει να δημιουργηθεί μια στρατηγική ανάπτυξης, μια στρατηγική που θα σχεδιαστεί από τους Έλληνες για τους Έλληνες. «Τώρα θα πρέπει να βρεθεί μια νέα ισορροπία. Να φύγουμε από τη λογική της κρίσης και να περάσουμε στη λογική των φιλοδοξιών» υπογράμμισε ο κ. Μοσκοβισί.

Η Ελλάδα, χώρα κυρίαρχη

Το όραμα μου για το μέλλον της χώρας σας είναι, είναι το όραμα μιας Ελλάδας που θα είναι ευήμερη, κυρίαρχη και ευρωπαϊκή. Η πιο θερμή ευχή μου για την αυριανή Ελλάδα, που θα πρέπει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα βοήθειας τον Αύγουστο, είναι η Ελλάδα να επανέλθει στην κανονικότητα, ανέφερε ειδικότερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί και υπογράμμισε ότι η κανονικότητα αυτή σημαίνει «μια κυρίαρχη χώρα – όπως οι άλλες – με όλα τα δικαιώματα που συνοδεύουν τα δικαιώματα των χωρών στην ευρωζώνη, και με όλα τα καθήκοντα»

Δεν μπορεί να υπάρξει τέταρτο μνημόνιο

«Δεν μπορεί να υπάρξει τέταρτο μνημόνιο για την Ελλάδα. Δεν πρέπει μα υπάρξει τέταρτο μνημόνιο για την Ελλάδα. Και μετά από αυτό το μνημόνιο, τίποτα δεν πρέπει να μοιάζει με τα προηγούμενα. Η επιθυμία μου είναι η χώρα σας να γίνει ένα κράτος-μέλος όπως τα άλλα, να γίνει ένα κράτος με οικονομία ευήμερη που θα αναπτύσσεται και θα δημιουργεί θέσεις απασχόλησης για τον πληθυσμό που υπέφερε πολύ, κυρίως για τους νέους, προκειμένου οι Έλληνες να παραμείνουν στην Ελλάδα, να ζήσουν στην Ελλάδα, να ζήσουν σε μια ισχυρή και ελκυστική χώρα», είπε ο Πιερ Μοσκοβισί και υπογράμμισε ότι «αυτή είναι υπ΄ αριθμόν ένα προτεραιότητα».

«Πραγματικά δεν υπάρχουν λέξεις τόσο ισχυρές, για να σας πω, πόσο θέλω η Ελλάδα να πετύχει, η Ελλάδα να γυρίσει με επιτυχία αυτή τη σελίδα των μνημονίων και πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι στόχοι για μένα» είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος και συνέχισε: «Το μήνυμα που θέλω να σας στείλω είναι ότι μια προοπτική επιτυχίας είναι πολύ σημαντική. Σας δίνω ένα μήνυμα εμπιστοσύνης και ελπίδας. Εμπιστοσύνης στη δύναμη της Ελλάδας, στις ικανότητες της να επιτύχει, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, συνθήκες ανταγωνιστικές. Μήνυμα ελπίδας να γυρίσουμε οριστικά τη σελίδα. Το λέω ως Ευρωπαίος επίτροπος και Ευρωπαίος, ως Γάλλος, ως φίλος της Ελλάδας, ότι η επιτυχία θα είναι πολύ σημαντική για εσάς».

Είμαστε στην τελευταία ευθεία

Ο Πιερ Μοσκοβισί αναφέρθηκε στον δύσκολο δρόμο που διήνυσε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με επώδυνα μέτρα και προσπάθειες και γι΄αυτό τον λόγο ο δρόμος αυτός είναι που πρέπει να την οδηγήσει στην επιτυχία. Ιδίως για το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι «η Ελλάδα μεταρρυθμίστηκε και εκσυγχρονίστηκε με έναν τρόπο απαράμιλλο» και να προσθέσει ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι τιμωρία, είναι αναγκαίες όταν οι κοινωνικές και οικονομικές δομές δεν είναι στο επίπεδο συμμετοχής που θα έπρεπε στην ευρωζώνη.

«Η Ελλάδα κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες που τις αισθάνθηκε πολύ σκληρά ο λαός. Αλλά φτάσαμε σχεδόν στο τέλος αυτού του δρόμου. Αυτή είναι η τελευταία ευθεία. Διανύουμε την τελευταία ευθεία» είπε ο κ. Μοσκοβισί και σημείωσε: «όταν κανείς έχει διανύσει το 70%, το 80% του δρόμου, πρέπει να φτάσει στο τέλος, κάνοντας τα τελευταία μέτρα ώστε όλοι να δεχθούν τις δεσμεύσεις τους, η Ελλάδα οι ελληνικές αρχές να κάνουν τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις και πρέπει οι εταίροι της Ελλάδας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να δεσμευτούν προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα» είπε ο κ. Μοσκοβισί και επέμεινε ότι μεγάλη επιθυμία του είναι, η σχέση της Ελλάδας με τους θεσμούς να βασίζεται σε μια επιτήρηση όπως αυτή ίσχυσε για τις χώρες που βγήκαν από το μνημόνιο, όπως έγινε με την Πορτογαλία, όπως έγινε με την Κύπρο.

Στρατηγική ανάπτυξης-μείωση χρέους

Στο κλίμα αυτό ο κ. Μοσκοβισί τόνισε πως «τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες πρέπει να δημιουργηθεί μια στρατηγική ανάπτυξης για την Ελλάδα, η οποία θα περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τα δημόσια οικονομικά, αλλά που θα σχεδιαστεί για τους Έλληνες από τους Έλληνες, όχι από τους εταίρους, αλλά από τους Έλληνες για τους Έλληνες».

Αναφέρθηκε και στην ανάγκη «οι υπουργοί Οικονομικών και οι θεσμοί να είναι ικανοί να θεσπίσουν ένα πακέτο μέτρων, ώστε να μειωθεί το βάρος του ελληνικού χρέους». Στο σημείο αυτό δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών και οι γαλλικές Αρχές έκαναν μια ενδιαφέρουσα πρόταση, δηλαδή, να συνδεθεί η οικονομική επίδοση της χώρας, η επίδοση όσον αφορά στην ανάπτυξη, με τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην Ελλάδα. «Αν αυτά τα στοιχεία ολοκληρωθούν με επιτυχία τότε μαζί θα μπορέσουμε να δούμε το μέλλον εμπιστοσύνη. Εύχομαι η χώρα σας να γυρίσει αυτή τη σελίδα, να τη γυρίσουμε μαζί αυτή τη σελίδα, και αυτή η ιστορική στιγμή να σηματοδοτηθεί με επιτυχία. Εύχομαι αυτή η Ελλάδα να είναι κυρίαρχη, ευήμερη, Ευρωπαία και να βρει τη σωστή της θέση στην οικονομική και νομισματική Ένωση» σημείωσε, για να τονίσει ότι η ευρωζώνη είναι το κοινό μας σπίτι και γι΄αυτό ο ελληνικός λαός δέχθηκε αυτή την προσπάθεια.

Χρήσιμη αλλά περίπλοκη η συμμετοχή του ΔΝΤ

Ο κ. Μοσκοβισί επισήμανε ότι ενόψει των ευρωεκλογών είναι σημαντικό να στηριχθούν αποφάσεις για την ενίσχυση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, μιας ένωσης αλληλέγγυας, δημοκρατικής και κυρίαρχη. Στην κατεύθυνση αυτή η Ευρώπη πρέπει να έχει εφεξής τα δικά της εργαλεία για αντιμετώπιση κρίσεων, δηλαδή η ευρωζώνη να είναι η κυρίαρχη. Επικαλέστηκε μάλιστα την περίπτωση της συμμετοχής του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, για οποίο υπογράμμισε ότι «η παρουσία του ήταν και χρήσιμη, αλλά ήταν και περίπολοκη». Και ναι μεν το ΔΝΤ πρέπει να είναι παρόν στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του προγράμματος, αλλά πρέπει από εδώ και πέρα η ευρωζώνη να είναι πιο αυτόνομη στο μέλλον και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πιθανή απουσία του ΔΝΤ σε μελλοντικά προγράμματα βοήθειας. Γι΄αυτό άλλωστε, όπως υπενθύμισε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο που θα πρέπει να θεσμός της ΕΕ που θα ελέγχεται από το ΕΚ και από τους πολίτες της Ευρώπης.

«Η νομισματική μας ένωση θα πρέπει να είναι πιο αλληλέγγυα» επανέλαβε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, υπογραμμίζοντας ότι «η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι πλήρης, αν δεν γίνει αποδεκτή από τους πολίτες. Και η ευημερία δεν θα έχει καμία σημασία αν δεν περιορίσει τις ανισότητες».

Η ευρωζώνη δεν ικανοποιεί τους πολίτες. Είναι πολλές οι ανισότητες, είπε ο κ. Μοσκοβισί και υπογράμμισε ότι δεν μπορούμε να δεθούμε ευρωζώνη μιας, δύο ή πολλών ταχυτήτων ούτε και μπορεί να συνεχιστεί να λαμβάνονται αποφάσεις σε κλειστή ομήγυρη.

 ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ
Read More

Π. Μοσκοβισί: «Δεν μπορεί, δεν πρέπει να υπάρξει τέταρτο μνημόνιο για την Ελλάδα»

Feb 9, 2018 0

pierre-moscovici_ΙΙΦτάσαμε στο τέλος του δρόμου, διανύουμε την τελευταία ευθεία, ανέφερε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις, Πιερ Μοσκοβισί, μιλώντας ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Όταν διανύσει κανείς το 70% έως 80% του δρόμου, πρέπει όλοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, είπε ο κ. Μοσκοβισί σημειώνοντας μάλιστα ότι και οι εταίροι της Ελλάδας θα πρέπει να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Η ευχή μου είναι η Ελλάδα να επανέλθει στην κανονικότητα, δηλαδή να είναι μια κυρίαρχη χώρα με όλα τα δικαιώματα και όλα τα καθήκοντα, είπε ο κ. Μοσκοβισί και πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί, δεν πρέπει να υπάρξει τέταρτο μνημόνιο για την Ελλάδα». Ο κ. Μοσκοβισί εξέφρασε την ισχυρή επιθυμία του η Ελλάδα να γίνει ένα κράτος μέλος, όπως τα άλλα κράτη, με μια δημοκρατία ευήμερη, προκειμένου οι Έλληνες να μείνουν και να ζήσουν στην Ελλάδα, σε μια ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα.

Ο κ. Μοσκοβισί, αναφερόμενος στη μετά μνημονίου εποχή, είπε πως τις προσεχείς εβδομάδες πρέπει να δημιουργηθεί μια στρατηγική ανάπτυξης, μια στρατηγική που θα σχεδιαστεί από τους Έλληνες για τους Έλληνες.

Όσο για την εμπειρία που κληροδότησε η κρίση, ο Ευρωπαίος Επίτροπος δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι η ευρωζώνη θα πρέπει να γίνει πιο αυτόνομη στο μέλλον, και να αναφερθεί στην ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ταμείου που θα ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ευρωπαίους πολίτες. Αλλά και για το ζήτημα της συνοχής, ο κ. Μοσκοβισί υπογράμμισε ότι χρειάζεται μια ενισχυμένη οικονομική και νομισματική ένωση στη βάση της δημοκρατίας γιατί δεν γίνεται πλέον να λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις σε μια κλειστή ομήγυρη.

 

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ

 

Read More

Στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του EWG ο Γιώργος Χουλιαράκης

Feb 8, 2018 0

euro-working-group

 

 

Με κλεισμένα τα 7 από τα 15 προαπαιτούμενα που εκκρεμούν για την ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης για τη σημερινή συνεδρίαση του Euro Working Group. O κ. Χουλιαράκης θα προσκομίσει επίσης στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι εκπληρώθηκε και ο στόχος της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου για την περίοδο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2017.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα -οκτώ στον αριθμό- η ελληνική πλευρά θα υποστηρίξει ότι θα έχουν κλείσει στο σύνολό τους μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup στις 19 Φεβρουαρίου, με εξαίρεση δύο εκκρεμότητες που συνδέονται με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά και το μείζον θέμα των πλειστηριασμών, που πλέον έχει συνδεθεί με την εκταμίευση της υποδόσης του Απριλίου.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην εκταμίευση της δόσης των 5,7 δισ. ευρώ, η οποία και προγραμματίζεται για το τελευταίο 10ήμερο του Φεβρουαρίου, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup.

H σημερινή συνεδρίαση του EWG θα είναι η πρώτη που θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Ολλανδού Χανς Φάιλμπριφ, o οποίος και διαδέχεται τον Αυστριακό Τόμας Βίζερ, ύστερα από έξι χρόνια συνεχούς παρουσίας του τελευταίου στο «τιμόνι» του EWG.

naftemporiki.gr

Read More

Πηγές υπ. Εργασίας: «Τα προνοιακά-αναπηρικά επιδόματα θα δίδονται πλέον με διαφανή και απόλυτα διαυγή τρόπο, σε συγκεκριμένες και σταθερές ημερομηνίες»

Feb 8, 2018 0

Ypouryeio_Eryasias«Το νομοσχέδιο για την ίδρυση και τη λειτουργία του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) , μετεξέλιξη του ΟΓΑ, ρυθμίζει και εκσυγχρονίζει όλο το σύστημα προνοιακών επιδομάτων στην Ελλάδα. Δηλαδή, οικογενειακά επιδόματα, ΑμεΑ, ΚΕΑ, αγροτικής εστίας, κτλ. Από τώρα και στο εξής, οι πολίτες δεν θα ταλαιπωρούνται σε διαδρόμους και γραφεία οργανισμών, δήμων, Περιφερειών και υπουργείων, για να πάρουν αυτό που δικαιούνται» επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προκαλεί τουλάχιστον έκπληξη η ανακοίνωση του Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι τάχα αφαιρεί αρμοδιότητες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αντίθετα, κύκλοι του υπουργείου τονίζουν ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν αφαίρεσε, αλλά ενίσχυσε την τοπική αυτοδιοίκηση: Με τα Κέντρα Κοινότητας, που ανήκουν στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, έχουν ήδη εξαπλωθεί σχεδόν σε ολόκληρη την Επικράτεια και έχουν στελεχωθεί με εκατοντάδες εκπαιδευμένα στελέχη. Έτσι, όπως υπογραμμίζουν, «οι δήμοι απέκτησαν, για πρώτη φορά, ένα πραγματικό εργαλείο ψηφιακής εποχής, για να εξετάζουν τα προβλήματα των δημοτών, να τους συμβουλεύουν ποια επιδόματα, υπηρεσίες και προγράμματα, δικαιούνται, να τους βοηθούν να κάνουν την ηλεκτρονική αίτηση για το κάθε επίδομα, όπως ακριβώς κάνουν με το ΚΕΑ σήμερα. Αυτό το σύστημα διευρύνεται με τον ΟΠΕΚΑ, που θα μπορεί να αποδίδει τα αναπηρικά προνοιακά επιδόματα την ίδια μέρα κάθε μήνα, όπως ήταν το πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος».

«Αυτό που αφαιρείται πράγματι είναι η ταλαιπωρία των ΑμεΑ. Δεν γνωρίζουν πότε ακριβώς θα πληρωθούν το επίδομά τους, δεν μπορούν να προγραμματίσουν με ασφάλεια τη ζωή και την καθημερινότητά τους, ενώ, για να φτάσουν να λάβουν το επίδομα, πρέπει να υπομείνουν έναν Γολγοθά γραφειοκρατίας» αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές του υπουργείου.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι το νομοσχέδιο δεν συνιστά κατά καμία έννοια επιχείρηση συγκέντρωσης προνοιακών παροχών στο χέρι κάποιου υπουργού. Αντίθετα, διευκρινίζουν ότι υλοποιεί ένα διαχρονικό αίτημα όλων των αναπήρων της χώρας και οδηγεί το κράτος πρόνοιας από τη λογική της φιλανθρωπίας στη σφαίρα της αξιοκρατίας, της ισονομίας και, εν τέλει, της αξιοπρέπειας.

«Τα προνοιακά-αναπηρικά επιδόματα θα δίδονται πλέον με διαφανή και απόλυτα διαυγή τρόπο, σε συγκεκριμένες και σταθερές ημερομηνίες, με σύγχρονες ηλεκτρονικές διαδικασίες, χωρίς καμία “διαμεσολάβηση” στα κρίσιμα σημεία της διαδικασίας, από ένα έγκυρο ΝΠΔΔ, που αναλαμβάνει το ρόλο της στήριξης όλων των Ελλήνων πολιτών που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα» αποσαφηνίζουν οι ίδιες πηγές.

 

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ

Read More

Μοσκοβισί: «Δεν θα υπάρξουν άλλα μνημόνια. Η ανάπτυξη έχει επιστρέψει»

Feb 8, 2018 0

moscovici_pierre«Δεν θα υπάρξουν άλλα μνημόνια»: την κατηγορηματική αυτή δήλωση κάνει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στη χώρα, ενώ υπογραμμίζει ότι η διαδικασία ελάφρυνσης του χρέους έχει ήδη ξεκινήσει. Αναλυτικά, στη συνέντευξή του στο ΑΠΕ/ΜΠΕ λέει για την ελληνική κρίση, «τώρα, μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα το φως στην άκρη του τούνελ», χαρακτηρίζοντας «καλό οιωνό» την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. «Έχουμε κάθε λόγο να ελπίζουμε και να αναμένουμε ότι η τελική αξιολόγηση θα προχωρήσει εξίσου ομαλά», είναι η άποψή του.

Υπογραμμίζει δε, την επιθυμία του να γίνει η Ελλάδα, μετά το πρόγραμμα, «μια φυσιολογική ευρωπαϊκή χώρα» και στέλνει το προσωπικό του μήνυμα στον ελληνικό λαό, μέσα από το ΑΠΕ/ΜΠΕ, «τώρα είναι η ώρα για μια τελική προσπάθεια για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα με επιτυχία και να στραφούμε προς ένα πιο ήρεμο και φωτεινό μέλλον».

Μιλά επίσης, στο Πρακτορείο για την «πολύ καλή» συνεργασία του με τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα και τον υπουργό Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτο, με τη χαρακτηριστική φράση, «πάντα καταφέρναμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια, μαζί».

Παραλλήλως, ο Επίτροπος Οικονομικών μιλά και για το «σταυροδρόμι» στο οποίο βρίσκεται η Ευρώπη, με την πρόσθετη επισήμανση ότι «πρέπει να επιλέξουμε προσεκτικά την κατεύθυνση» που αυτή θα πάρει. Και προτείνει τη λήψη «φιλόδοξων αποφάσεων» για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, αλλά και δικαιότερης ευρωζώνης. Σημειώνει πάντως, «η ανάπτυξη έχει επιστρέψει», ενώ δεν μπορεί όμως να περάσει απαρατήρητη η διαπίστωση του Επιτρόπου ότι, «τα λαϊκιστικά κόμματα ακμάζουν χάρη στην οικονομική ανασφάλεια»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Επιτρόπου για τις Οικονομικές και τις Δημοσιονομικές Υποθέσεις, τη Φορολογία και τα Τελωνεία, Πιερ Μοσκοβισί στον Νίκο Παπαδημητρίου για το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:

Ερ.: Ας ξεκινήσουμε από το κοινό μας «σπίτι», την Ευρώπη: δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, πολιτικά και οικονομικά. Η στρατηγική Τραμπ βλέπουμε πως βρίσκει μιμητές και στην ήπειρό μας. Την ίδια στιγμή, διατυπώνεται το αίτημα για μια νέα ισορροπία, μεταξύ λιτότητας και ανάπτυξης. Ποια η θέση σας;

Απ.: Η Ευρώπη βρίσκεται πράγματι σε ένα σταυροδρόμι και πρέπει να επιλέξουμε πολύ προσεκτικά την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα.

Από οικονομική άποψη, μπορούμε επιτέλους να πούμε με βεβαιότητα: η ανάπτυξη έχει επιστρέψει! Η οικονομία της ευρωζώνης αναπτύσσεται με ρυθμό που έχουμε να δούμε από την περίοδο πριν την οικονομική κρίση. Η ανεργία και τα ελλείμματα συνεχίζουν να μειώνονται και οι επενδύσεις, επιτέλους, αυξάνονται με ουσιαστικό τρόπο.

Η οικονομική ανάπτυξη είναι επίσης πιο ισορροπημένη απ’ ό,τι ήταν πριν από μία δεκαετία, και δεδομένου ότι θα επιδιώξουμε έξυπνες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές, μπορεί να είναι επίσης και βιώσιμη.

Από πολιτική άποψη, οι λαϊκιστές έχασαν τη μεγαλύτερη μάχη του 2017: τις γαλλικές εκλογές, όπου η Μαρίν Λεπέν υπέστη ηχηρή ήττα. Ωστόσο στη Γερμανία, το AfD έγινε το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που μπήκε στην Bundestag από τη δεκαετία του 1950 και στην Αυστρία, το Κόμμα των Ελευθέρων έχει σημαντικές θέσεις στην κυβέρνηση συνασπισμού. Ο ακροδεξιός λαϊκισμός ζει και βασιλεύει στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Και φυσικά, παρακολουθούμε όλοι στενά τις επικείμενες εκλογές στην Ιταλία. Τα λαϊκιστικά κόμματα ακμάζουν χάρη στην οικονομική ανασφάλεια που είναι η κληρονομιά της κρίσης, και χάρη στις αποκλίσεις που παραμένουν πολύ αισθητές στην ευρωζώνη. Γι’ αυτό το λόγο, χρειάζεται να επικεντρώσουμε όλες τις προσπάθειές μας στο να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες, και να διασφαλίσουμε ότι η σημερινή ισχυρή οικονομική ανάπτυξη επίσης ωφελεί τις πιο περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Η ισχυρή οικονομία και το γεωπολιτικό σκηνικό -όπου το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αποχωρήσει από την ΕΕ και οι ΗΠΑ γίνονται πιο εσωστρεφείς- έχουν από κοινού δημιουργήσει ένα μοναδικό παράθυρο ευκαιρίας για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Αυτό το παράθυρο δεν θα μείνει ανοικτό για πολύ. Χρειάζεται να λάβουμε φιλόδοξες αποφάσεις για να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη, δικαιότερη ευρωζώνη – και χρειάζεται να τις λάβουμε τους επόμενους μήνες!

Ερ.: Ας πάμε και στα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Πώς θα περιγράφατε τη διαδρομή του επομένου και τελευταίου 6μήνου όσον αφορά την τήρηση του ελληνικού Μνημονίου;

Απ.: Το επόμενο εξάμηνο αποτελεί την τελική ευθεία της εποχής των μνημονίων, που ξεκίνησε πριν από σχεδόν οκτώ χρόνια την άνοιξη του 2010. Όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολα υπήρξαν αυτά τα χρόνια για τον ελληνικό λαό. Τώρα, μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα το φως στην άκρη του τούνελ. Η ταχεία, ομαλή και επιτυχημένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης αποτελεί καλό οιωνό για τα επόμενα βήματα. Από δω και πέρα υπάρχει μόνο μία, τελική αξιολόγηση για να τελειώσει πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος το καλοκαίρι. Έχουμε κάθε λόγο να ελπίζουμε και να αναμένουμε ότι η τελική αξιολόγηση θα προχωρήσει εξίσου ομαλά, υπό τον όρο ότι θα διατηρηθεί από όλες τις πλευρές το εποικοδομητικό πνεύμα που έχει καθορίσει τη συνεργασία τους τελευταίους μήνες.

Ερ.: Είναι όμως και η εποχή να συζητηθεί το δυσθεώρητο ελληνικό χρέος, και με νέες ιδέες, όπως η γαλλική πρόταση. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση;

Απ.: Το γεγονός ότι το ελληνικό χρέος βρίσκεται σχεδόν στο 180% του ΑΕΠ παραμένει ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικό τρόπο. Η προσέγγισή μου, και η προσέγγιση της Κομισιόν, είναι να στηρίζουμε τις συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη με έναν στόχο – να διευκολύνουμε μια συμφωνία για μια αξιόπιστη διαδικασία που θα διασφαλίσει ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Έχει ήδη ξεκινήσει η τεχνική εργασία αναφορικά με έναν μηχανισμό για ελάφρυνση χρέους που συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη, μια ιδέα που προτάθηκε για πρώτη φορά πέρυσι και έτυχε στήριξης από την ανακοίνωση του Eurogroup τον Ιούνιο του 2017.

Ερ.: Κάνοντας τον απολογισμό των τελευταίων ετών, η συνεργασία σας με την παρούσα ελληνική κυβέρνηση ποια ήταν; 

Απ.: Έχω συνεργαστεί πολύ καλά με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο αυτά τα τελευταία χρόνια. Οι ανοικτές γραμμές επικοινωνίας που είχαμε υπήρξαν κρίσιμης σημασίας για να βοηθήσουν να προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία όταν συναντούσαμε κάποιο από τα πολλά εμπόδια που ήταν διασκορπισμένα στη διαδρομή αυτή. Και πάντα καταφέρναμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια, μαζί. Η εμπιστοσύνη είναι κρίσιμης σημασίας σε αυτές τις περιπτώσεις, και γνωρίζουν ότι μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη σ’ εμένα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα τους μιλήσουμε με ειλικρίνεια και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε την Ελλάδα να στηριχθεί και πάλι στα δικά της πόδια.

Ερ.: Και μετά το Μνημόνιο τι; Ήδη, ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και ο υπουργός Οικονομικών κ. Τσακαλώτος κάνουν λόγο για ένα ελληνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής. Ποια προβλέπετε ότι θα είναι η κατάσταση, αλλά και οι προοπτικές για την Ελλάδα μετά τον Αύγουστο;

Απ.: Αυτό που επιθυμώ είναι μετά το πρόγραμμα η Ελλάδα να γίνει και πάλι, σε οικονομικούς όρους, μια φυσιολογική ευρωπαϊκή χώρα. Οι οικονομικές πολιτικές της Ελλάδας θα παρακολουθούνται μέσω της διαδικασίας συντονισμού που ονομάζουμε Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Επειδή πολλές από τις δεσμεύσεις του προγράμματος θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται για μεγάλο διάστημα μετά τη λήξη του προγράμματος, χρειάζεται επίσης να υπάρξει μια κατάλληλη μορφή εποπτείας μετά το πρόγραμμα. Αλλά ας είμαστε ξεκάθαροι: δεν θα υπάρξουν άλλα ‘μνημόνια’ – και με την προϋπόθεση ότι στο μέλλον θα εφαρμοστούν υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές, δεν θα υπάρξει περαιτέρω ανάγκη για λιτότητα.

Ερ.: Κλείνοντας, να σας ζητήσουμε να στείλετε το δικό σας μήνυμα στον ελληνικό λαό, μέσω του εθνικού πρακτορείου ειδήσεων.

Απ.: Η Ελλάδα έχει διανύσει πολύ δρόμο από τις δραματικές ημέρες της άνοιξης του 2010 και μετά το ταραχώδες καλοκαίρι του 2015. Τώρα είναι η ώρα για μια τελική προσπάθεια για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα με επιτυχία και να στραφούμε προς ένα πιο ήρεμο και φωτεινό μέλλον ως ένα σταθερά φυσιολογικό κράτος-μέλος της ευρωζώνης! Μπορείτε πάντα να υπολογίζετε στη στήριξή μου.

 

 

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ

Read More